sluzby_kniha_color

Fantázia, hravosť, kreativita a ORIGINALITA

Uvedenie značky/produktu na trh

 • Návrh komunikačnej stratégie je pre nás hrou. Je radosť mať za sebou úspešnú kampaň tvorenú 10 komunikačnými kanálmi a zásahom na 3 229 000 unikátnych čitateľov printov a 8 400 000 unikátnych užívateľov online.
 • Efektívny mediálny plán a nákup médií je pre nás samozrejmosťou. Kto by nechcel mať prehľad o viac ako 350 médiách na Slovensku?
 • Grafické a kreatívne návrhy logo typov a corporate identity
 • Tvorba Web stránok a Facebook kampaní – stanovené ciele neznamenajú pre nás limit. Napríklad pre značku Liptov sme zvýšili počet fanúšikov na Facebooku o 222 %.
 • Prieskumy trhu

Media Relations

Veľmi si ceníme naše vzťahy s mienkotvornými, odbornými, ekonomickými či lifestylovými médiami. Vďaka nim ponúkame vysokú pridanú hodnotu. Teší nás, že až 87 % hodnoty článkov prinášame v podobe bonusu a za 1 mesiac dokážeme informácie o spoločnosti v médiách vygenerovať až 65-krát!

 

 • Tlačové správy, press kit – príprava dokumentov – tlačových správ, press kit-ov
 • Tlačová konferencia, briefing, media raňajky – organizácia a koordinácia eventu
 • Spolupráca s médiami na exkluzívnom základe
 • Vystúpenia v médiách – spravodajské a diskusné relácie, TV a rozhlas
 • Návrh PR nástrojov – príprava článkov, organizácia interview
 • Poradenstvo – Generovanie tém a odporúčaní, identifikácia príležitostí a hrozieb, sledovanie trhu a aktuálnych trendov, hľadanie príležitostí na pozitívnu publicitu

Media lobing

Mobilizáciu pozornosti a atraktivitu tém zabezpečujeme osobnou komunikáciou až s TOP 32 redaktormi.

Mediálny tréning pre predstaviteľov spoločností

Monitoring médií

 • Monitoring mediálnych výstupov na dennej báze, týždennej alebo mesačnej báze
 • Mediálna kvantitatívna a kvalitatívna analýza, ktorá bude zahrňovať postavenie klienta na trhu s mediálneho pohľadu
 • Meranie efektivity nákladov vložených do PR

Krízová komunikácia

Preventívna príprava na možné mediálne problémy, príprava argumentácie ku konkrétnym problémom.

 

 • Detailný monitoring v súvislosti s možnosťou vzniku krízy (monitoring správania zákazníkov, konkurencie, legislatívy, investičného trhu)
 • Definovanie možnosti rizík
 • Vytvorenie manuálu pre krízovú komunikáciu
 • Medzinárodné know-how v oblasti krízovej komunikácie

Interná komunikácia

 • Prieskum internej komunikácie
 • Príprava, nastavenie a koordinácia internej komunikácie v rámci spoločnosti
 • Systém informovanosti a motivačné prepojenie zamestnancov
 • Presadenie dôvery a porozumenia na pracovisku
 • Zmena postojov a správania
 • Presadenie komunikácie o zlepšeniach a stratégií spoločnosti
 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby
 • Príprava súhrnného hodnotenia

Event Marketing, B2B, B2C

Príprava kreatívneho návrhu eventu, organizácia a koordinácia podujatí po technickej a organizačnej stránke.

Máme dlhodobé skúsenosti v rôznych oblastiach

Odborný profil a výber našich konzultantov na budovanie vzťahov s verejnosťou podlieha úzkej selekcii. Naše dlhodobé skúsenosti v rôznych oblastiach sa stanú neoceniteľným kľúčom k vášmu úspechu.

 

Naše dlhodobé skúsenosti a know-how sú v tejto oblasti neoceniteľným kľúčom k úspechu komunikácie. 
Oblasť spoločenskej zodpovednosti nie je na Slovensku neznámou. Mnohokrát sa spoločenská zodpovednosť stáva súčasťou marketingových stratégií spoločností a spoločenské hodnoty zohrávajú kľúčovú úlohu v komunikácií. Ponúkame Vám skúsený tím ľudí, ktorý Vám navrhne projekt na kľúč. 
Sme súčasťou dynamického tímu, ktorý na Slovensku precíznou a premyslenou stratégiou miešajú karty na trhu s nehnuteľnosťami. 
Ponúkame know-how a odbornú profiláciu našich konzultantov so znalosťou mediálneho trhu. 
Oblastiam financií a obchodných služieb kladieme veľký dôraz. Ponúkame široké portfólio PR služieb, ktoré napomôžu klientom dosahovať svoje ciele v mediálnej oblasti. 
Odborný profil a výber našich konzultantov podlieha úzkej selekcii. Vašim kľúčovým poradcom na budovanie vzťahov s verejnosťou sa môže stať jeden z najzanietenejších a najskúsenejších PR konzultantov v tejto oblasti – človek, ktorý už vo svojich 11 rokoch začal písať odborné články na tému IT. o -) 
Patríte medzi spoločnosti, ktoré potrebujú komunikovať s cieľovou skupinou v oblasti životného štýlu? Sme plní nápadov a kreatívnych riešení, ktoré sa osvedčili a pomáhajú meniť vnímanie o značke. 
Odbornosť a naše pochopenie potrieb výrobných či obchodných podnikov predurčili našich klientov byť uznávanými subjektmi, ktorým sa darí odlíšiť sa v konkurenčnom prostredí. 
Tovar rýchloobrátkového tovaru, napr. potraviny, kozmetické výrobky, žiarovky je špecifická parketa, ktorá vyžaduje mnoho skúsenosti v PR. 
Chcete uspieť na trhu a neviete ako začať? Ponúkame Vám komplexné poradenstvo a návrh komunikačnej stratégie, ktorá odštartuje Váš príbeh a spokojnosť Vašich zákazníkov. 
Mnohé spoločnosti budujú svoju značku prostredníctvom komunikácie celospoločenských hodnôt, ktoré majú za cieľ chrániť tradície, dedičstvo krásnej prírody, kvalitu svojich produktov a skvalitňovať pracovné podmienky svojich zamestnancov. 
Dlhodobé skúsenosti v tejto oblasti, znalosť legislatívy a naša silná motivácia, nás stavajú do pozície skúseného partnera.